Atzealdea

reglamento_kzgunea

KZgunearen araudiak erabiltzaileek gure espazioak erabiltzean dituzten eskubideak eta betebeharrak jasotzen ditu

KZgunearen araudia dokumentu bakarra da, eta KZguneak errespetatzera konprometitzen den erabiltzaileen eskubideak argi eta zehatz jasotzen ditu, baita pertsona guztientzako espazio seguru, eroso eta plurala izateko bete behar dituzten betebeharrak ere. Idazki hori 2015ean sortu zen, KZgunea arautzen duen araudia dokumentu bakar batean bildu behar zelako. Lehenago, eduki hori webgunean, karteletan eta KZgunerako inskripzio-orrian banatuta zegoen.

KZgunearen araudiak jasotzen ditu, halaber, iradokizunak, kexak eta erreklamazioak egiteko jarraitu beharreko prozedurak, KZgunearen zerbitzua erabiltzeko arauak eta zentroetarako sarbidea, ordutegiei eta gutxieneko adinari dagokienez. Azken batean, KZgunearen araudiak erabiltzaileek jakin behar duten guztia biltzen du, KZgunean duten esperientzia ahalik eta gehien optimizatzeko.

Hauek dira erabiltzaileen eskubide eta betebehar nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoko Sareko KZgune guztietan, baita horiek dauden plataforma digitaletan ere:

Eskubideak

 • Zentroko langileen arreta jasotzea, haien prestasunaren arabera, betiere KZgunearen lehentasun-irizpideen arabera, KZgunearen sarean emandako zerbitzuen erabilerari buruzko zalantzak argitzeko.
 • Zentroetara eta haien zerbitzuetara emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioari jarraiki sartzea, eta sexu-, jatorri- edota erlijio-arrazoiengatik diskriminaziorik egin gabe.
 • Zerbitzu guztiak doan erabiltzea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan arreta jasotzea: euskaraz edo gaztelaniaz.
 • Datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatuta izatea eta zentroetan egiten diren jardueren pribatutasuna mantentzea.
 • KZgunearen prestakuntza-eskaintza osatzen duten prestakuntza-ekintzetan izena ematea kudeatzea, gure webguneko Arlo Pertsonalaren bidez.

Betebeharrak

 • KZguneko zerbitzuetara sartu ahal izateko, erabiltzaileek zerbitzuan erregistratu eta erabilera-araudi hori onartu behar dute.
 • Errespetu eta begirune osoz tratatzea zentroaren ardurapeko hezitzaileak, eta haien jarraibideei erantzutea.
 • Jarrera oldarkorrak edo bortitzak ez erakustea, eta hezitzaileen edo zentroko gainerako pertsonen askatasun pertsonalaren, sexualaren eta duintasunaren aurka ez egitea.
 • Zentro bakoitzak Internetera sartzeko ezartzen dituen denbora-mugak betetzea. Lehentasunezkoa izango da zerbitzua prestakuntzarako erabiltzea. KZguneak muga hori alda dezake, zentroaren inguruabar zehatzen arabera, zerbitzua optimizatzeko irizpideen arabera.
 • Sexu-eduki esplizituak, xenofoboak, arrazistak, matxistak, delituzko ekintzak sustatzen dituztenak, legez kanpokoak edo indarkeria bultzatzen dutenak dituzten webguneetara ez sartzea.
 • Instalazioak eta/edo azpiegiturak legez kanpoko edo desegoki den edozein jardueratarako ez erabiltzea.
 • KZguneak ez daude jolas-zentro gisa pentsatuta, eta, beraz, eskaintzen diren zerbitzuez egiten diren erabilera guztiek bestelako motibazio eta interes motaren bat izan behar dute, hezkuntzakoa, lanekoa, ikerketakoa, etab.
 • Zentroko altzariak, hardwarea eta softwarea errespetatzea, administrazioaren jabetzakoak baitira. Elementu horietako edozeinetan fede txarrez eragindako edozein akats agintari eskudunei salatuko zaie.
 • Harremanetarako datuak eguneratuta edukitzea, KZguneak eremu pertsonalean erabiltzaileen eskura jartzen dituen bitartekoen bidez.

Dokumentu hau eskuragarri dago webgunean eta KZguneko zentro guztietan. KZgunearen araudia maiz eguneratzen da neurri edo gai jakin batzuetan doikuntzaren edo egokitzapenen bat egiteko beharra sortzen denean.